Odkvapový systém pre priemysel - HORNVAL

Jedinečné rišenie pre Váš priemysel - oceľové riešenie pre:
žľaby, zvody, kotlíky, žľabové rohy, kolená, odvádzače vody, odbočky, žľabové čelá, žľabové háky, objímky zvodov, zvieracích dosák, spojol a obojkov s hmoždinkami. 

U nás kompletné riešenia.