Odkvapový systém pre domácnosť - KASKADA

Jedinečné rišenie pre Vaše rodinné domy.
žľaby, zvody, kotlíky, žľabové rohy, kolená, odvádzače vody, odbočky, žľabové čelá, žľabové háky, objímky zvodov, zvieracích dosák, spojol a obojkov s hmoždinkami.